Kilka słów o nas

Ewa Dubiel

Ewa Dubiel

Nazywam się Ewa Dubiel. Jestem pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z ośrodkami leczenia uzależnień (m.in. Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Opolu; Ośrodkiem Terapii Uzależnień Szansa w Pławniowicach – staż kliniczny; Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu – staż kliniczny). Aktualnie pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową oraz w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Opolu, w której współpracuję z całymi rodzinami.

Od wielu lat jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Opolskiego w stopniu doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jestem autorką artykułów i prac naukowych skoncentrowanych wokół problematyki zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych osób dorosłych, zakłóceń w funkcjonowaniu rodziny spowodowanych czasową rozłąką rodziny z przyczyn zarobkowych, nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez opiekunów lub dzieci, przemocą, trudnościami adaptacyjnymi.

W swojej pracy integruję metody systemowe, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz korzystam z elementów psychodramy. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Samuela Migas

Samuela Migas

Nazywam się Samuela Migas. Z wykształcenia jestem pedagogiem, psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem także terapeutą EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing – terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych). Posiadam tytuł asystenta psychodramy.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich, Szkole Podstawowej nr 30 w Opolu oraz Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Odbyłam staż kliniczny w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach. Współpracowałam z Domem Dziecka w Tarnowie Opolskim, gdzie współprowadziłam grupę terapeutyczną dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Współrealizowałam program profilaktyczny Hip-Hop Profilaktyka z podopiecznymi młodzieżowych ośrodków wychowawczych na terenie województwa opolskiego. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej. Prowadziłam terapię grupową dla osób uzależnionych od substancji oraz hazardu. Aktualnie prowadzę grupę psychoterapeutyczną dla młodzieży.

W swojej pracy integruję metody psychodynamiczne z elementami psychodramy. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi.